Czym jest turystyka kwalifikowana?

Turystyka kwalifikowana obejmuje turystykę pieszą nizinną, pieszą górską, pieszą narciarską, kolarską, kajakową, motorową i żeglarską. Określenie tej grupy pod tą nazwą ma na celu wyróżnienie tych rodzajów turystyki.

Nie ukrywając osoby uprawiające ją muszą być bardzo sprawne fizycznie jak i przygotowane na przeróżne warunki psychiczne. Choć wymaga ona naprawdę wielu umiejętności to jest jedną z najkorzystniejszych form turystyki. Dzięki temu turyści mogą spędzać swój wolny czas aktywnie poprawiając swoją kondycję fizyczną jak i zdrowotną. Polskie ukształtowanie terenu sprawia, że nasz kraj jest idealnym miejscem na uprawianie turystyki kwalifikowanej. To dobra zarówno dla ludzi młodych jak i tych starszych.

31.12.2012. 11:22